Mýtus: Očkovanie spôsobuje autizmus

Očkovanie nespôsobuje autizmus
 

Jeden z najhorúcejších mýtov súčasnosti hovorí, že povinné očkovanie detí spôsobuje autizmus. Je to však mýtus, spojitosť očkovania s autizmom nielenže nebola nikdy preukázaná, ale naopak bola mnohokrát vyvrátená.

Mýtus sa týka najmä tzv. MMR očkovacej vakcíny, ktorá sa povinne podáva deťom. MMR je anglická skratka troch ochorení, proti ktorým sa očkuje  – mumps, osýpky – measles, rubeola).

Vedecký konsenzus je  v súčasnosti jednoznačný: očkovanie nespôsobuje autizmus.

Niekoľko ojedinelých štúdií, ktoré sa pokúsili preukázať súvislosť medzi autizmom a očkovaním, bolo buď falošných, podvodných, vykonaných nevedeckým spôsobom alebo ich autori boli v konflikte záujmov.

Ako vznikol mýtus o očkovaní a autizme

Najznámejší je pán Wakefield, ktorého štúdia v roku 1998 vyvolala celú hystériu ohľadom autizmu a očkovania. Andrew Wakefield publikoval štúdiu, ktorá mala dokazovať, že vakcíny MMR spôsobujú u deti autizmus. Wakefiled urobil pri štúdií viacero závažných chýb, ktoré jeho štúdiu znehodnotili. Okrem iného Wakefield v štúdii nepriznal zásadný konflikt záujmu – že si nechal patentovať vlastnú vakcínu. Ukázalo sa tiež, že dvanásť detí v štúdii nebolo vyberaných náhodne, ale cielene. Najmenej v ôsmich prípadoch z dvanástich rodičia žalovali farmafirmy či úrady a obviňovali ich zo spôsobenia problémov, Wakefield v niektorých z týchto procesov dokonca vystupoval ako platený svedok v prospech aktivistov. Jeho štúdia bola neskôr (žiaľ s 12 ročným oneskorením) stiahnutá a zaraďuje sa medzi najväčšie podvody storočia. Wakiefieldovi bola odobratá lekárska licencia. Napriek tomu sa odporcovia očkovania ešte dodnes odvolávajú na jeho falošnú vedeckú prácu.

Škoda, ktorú napáchal pán Wakefield, je veľká – rodičia sa obávali možných následkov MMR očkovania a vo Veľkej Británii a Írsku výrazne stúpol počet prípadov osýpok a mumpsu a taktiež úmrtí spôsobených týmito chorobami. A situácia žiaľ pretrváva dodnes.

Nárast autizmu nespôsobilo očkovanie

Odporcovia očkovania ďalej radi argumentujú tým, že za posledných 20 rokov výrazne stúpol počet hlásených prípadov autizmu. Zle informovaná verejnosť sa domnieva, že tento nárast súvisí s MMR očkovaním. V skutočnosti je nárast prípadov autizmu spojený so zmenou kritérií, podľa ktorých sa autizmus diagnostikuje. V deväťdesiatych rokoch sa totiž rozšírila definícia autizmu a logicky preto narástol počet diagnostikovaných detí. Spolu s tým sa zlepšuje aj diagnostika ochorenia, tiež stúpa aj ochota rodičov akceptovať diagnózu. A netreba zabúdať aj na zvyšujúci sa vek rodičov.

Spojitosť očkovania s autizmom popierajú aj asociácie a nadácie, ktoré sa sa venujú autizmu a profesionálne pomáhajú autistickým pacientom.

Aj napriek jednoznačným faktom, ktoré neustále potvrdzujú bezpečnosť očkovania v súvislosti s autizmom, odporcovia očkovania ignorujú aktuálne vedecké poznatky a šíria propagandu ohľadom škodlivosti očkovania.

Škodlivosť mýtu o očkovaní

Pre čerstvých rodičov, ktorí sa o očkovanie doposiaľ nezaujímali, to môže byť veľmi mätúce. Najmä keď na rôznych diskusných fórach denne stretnú množstvo samozvaných „odborníkov“ na očkovanie. Títo sa zvyknú odvolávať na neplatné alebo zdiskreditované štúdie, prípadne na rôzne propagandistické webstránky, ktoré hlásajú „slobodu v očkovaní“.

Rodičom preto odporúčame, aby sa o očkovaní poradili so svojim pediatrom. Nenechajte si radiť od rodičov, ktorí vás budú odhovárať od očkovania detí na základe falošných štúdií ako je vyššie spomínaná práca A. Wakefielda. Odborníci sa jasne zhodujú na tom, že MMR očkovanie je bezpečné a výhody očkovanie ďaleko prevyšujú prípadné vedľajšie účinky (ktoré sú ojedinelé a autizmus medzi ne nepatrí).

Ústav verejného zdravotníctva to výstižne komentuje:

Problematika očkovania je v rukách odborníkov. Tak ako si laik neurčuje iné zdravotnícke postupy alebo výkony a zverí sa do rúk odborníkom aj očkovanie je v rukách odborných zdravotníckych pracovníkov – pediatrov, epidemiológov, imunológov a ďalších zainteresovaných odborníkov. Preto rodič dieťaťa, ktoré má byť očkované by nemal rozhodovať o tom, či očkovanie má alebo nemá byť povinné. Neočkované dieťa pokiaľ ochorie, môže byť prameňom nákazy pre ďalšie deti, ktoré sú vnímavé k danej infekcii.

Ústavný súd nedávno rozhodol, že povinné očkovanie nie je v rozpore so slovenskou ústavou, ako sa niektorí odporcovia očkovania domnievajú.

Prehľadnú a objektívnu webstránku o očkovaní (prečo, proti čomu, riziká) pripravil denník SME na svojom webe ockovanie.sme.sk, ďalšie zdroje o očkovaní, založené na faktoch a overených štúdiách, nájdete na konci článku.

Ak sa bude ďalej šíriť nevôľa rodičov očkovať svoje deti, môžu sa vrátiť epidémie chorôb, ktoré už takmer vymizli. Práve vďaka očkovaniu klesla chorobnosť na záškrt, detskú obrnu, osýpky a rubeolu.  Účinnosť očkovania je vo svete i na Slovensku jednoznačne dokázaná ústupom až vymiznutím ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Vplyv očkovania možno najlepšie ilustrovať na vykorenení pravých kiahní vo svete. Jedine vďaka očkovaniu sa podarilo zdolať toto smrteľné ochorenie, ktoré ešte v sedemdesiatych rokoch bolo príčinou mnohých úmrtí.

Očkovanie je jedným z najúspešnejších výdobytkov medicíny. Rozširovanie pochybností o tom, že očkovanie nie je účinné a bezpečné môže byť pre zdravie verejnosti veľmi škodlivé.  Pravidelné povinné očkovanie detí, ktoré je na Slovensku bezplatné je v záujme zdravia dieťaťa.

Neazabúdajme, že každé dieťa má právo byť chránené pred infekčnými chorobami.

Záver

Za celú históriu očkovania nebolo doposiaľ preukázané, že by očkovanie spôsobovalo autizmus. Naopak, existuje niekoľkonásobne viac presvedčivých štúdií, ktoré vyvracajú spojitosť MMR očkovania a vzniku autizmu.

Zdroje:

 1. 8 argumentov, s ktorými vyhráte každú debatu o očkovaní a autizme.
 2. Odborné informácie k témam, ktoré najčastejšie uvádza Iniciatíva na uvedomenie si rizík očkovania
 3. The Autism-Vaccine Myth
 4. Concerns about Autism
 5. Vaccines not associated with risk of autism
 6. Vaccines are not associated with autism: an evidence-based meta-analysis of case-control and cohort studies.
 7. Yes, the autism rate is rising–vaccines aren’t the cause
 8. MMR vaccine and autism: an update of the scientific evidence
 9. OČKOVANIE: Všetko, čo potrebujete vedieť
 10. Ústavný súd rozhodol: Povinné očkovanie detí nie je v rozpore s ústavou
 11. Spôsobuje očkovanie autizmus? Odpoveď na známy mýtus
 12. Význam pravidelného povinného očkovania detí v SR
Značky: autizmus, mmr, mumps, očkovanie, osýpky, rubeola, vakcíny,