uvadzame-myty-na-pravu-mieruMýty, hoaxy, povery, urbánne legendy, fámy, konšpiračné teórie… Týmto všetkým druhom nezmyslov sa venuje náš web mýty.sk.

Web mýty.sk má slúžiť ako referenčná databáza všetkých nepravdivých tvrdení, ktoré kolujú medzi ľudmi, v emailoch, na Facebooku či inde po internete. Pri každom mýte sa snažíme jednoducho a laicky vysvetliť, ako mýtus vznikol, prečo nie je pravdivý, aké dôkazy máme na jeho vyvrátenie a čitateľa odkazujeme na ďalšie články,

Ako vieme, že nejaké tvrdenie je mýtus?

Nemáme patent na rozum, ale vychádzame z overených informácií, vedeckých štúdií a iných dôveryhodných zdrojov.

Ako si môžete byť istí, že máte pravdu?

Vychádzame z myšlienky, ktorá platí v logike, vede a mala by platiť aj v bežnom živote:

Ak niekto tvrdí, že je niečo pravda, mal by to dokázať.

Tzv. dôkazové bremeno je teda na človeku, ktorý niečo tvrdí. Teda ak niekto povie, že existujú dúhové jednorožce, musí to dokázať. A dovtedy, kým sa mu to nepodarí, bude platiť, že dúhové jednorožce neexistujú.

Pre drvivú väčšinu mýtov uvedených na našom webe platí, že:

  • nikto nedokázal ich platnosť,
  • neexistujú dostatočné vedecké štúdie, ktoré by jednoznačne potvrdili tvrdenia mýtu,
  • naopak existuje veľa vedeckých dôkazov, že tvrdenia mýtu sú nepravdivé.

Niektoré tvrdenia sa však nedajú jednoznačne vyvrátiť!

Áno, sú niektoré kontroverzné tvrdenia, pre ktoré neexistujú úplne jednoznačné dôkazy pre ani proti. V takom prípade sa prikláňame k tzv. vedeckému konsenzu. To znamená, že ak sa väčšina vedcov zhodne na stanovisku k danej téme, berieme ho ako správne. Samozrejme, časom sa môže ukázať, že bolo nesprávne, v takom prípade radi uvedieme veci na správnu mieru. Prečítajte si viac o tom, čo je to vedecký konsenzus.

Ha, našiel som v článku chybu!

Ak ste našli v niektorom našom článku chybu, napíšte nám prosím o tom. Pripojte prosím aj link na štúdiu či iný zdroj, ktorý potvrdí Vaše tvrdenie. My sa na to pozrieme a ak to potvrdí našu chybu, tak ju radi opravíme.